среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych wypadków.

Budowa ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi przypadkami.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia z plastiku na plot i bramę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий